Földön, Vízen, Levegőben az Ifjúsággal

 
 

A szövetség megalakulása óta folyamatosan igyekszik erőforrásaihoz mérten segíteni az alternatív hajtással foglalkozó szervezeteket.

Feladataink többek között az alternatív hajtású járműsport sportágai működésének elősegítése, alternatív hajtású járművek versenyeinek megszervezése, a sportesemények megrendezésével kapcsolatos szakmai szabályok kidolgozása, valamint az alternatív hajtású járművekkel kapcsolatos innovációs tevékenységgel, kutatás-fejlesztéssel, tudománnyal összefüggő konferenciák, szakkiállítások rendezése, kutatók-fejlesztők hazai és nemzetközi tapasztalatcseréjének elősegítése.

A Szövetség tevékenysége kiterjed mind a verseny-, mind a szabadidősportra. Feladatunknak tekintjük, hogy népszerűsítsük az alternatív hajtásokat, az így működő járműveket, ezzel elősegítve a társadalomban a környezettudatos gondolkodás kialakulását és tapasztalatainkkal segítsük ezek minél szélesebb körű elterjedését.

Alternatív Hajtású Járműsport Szövetség - AHJSZ